Aktualizace povodňového plánu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Část organizační – dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, pro provoz minimálně 1x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi organizační části provádí Magistrát města Děčín nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji evidence aktualizací. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná – dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

 

Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 27.01.2020

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

 

23.11.2019

Finální verze

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

1.0.0

31.10.2019

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

 

 

Soubor: a_aktualizace.htm


Titulní list > Aktualizace povodňového plánu

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020