Povodňové orgány

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Úvod >

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Orgány města: zastupitelstvo a rada, starosta, magistrát města

Magistrát města Děčín jako orgán ORP

Krajský úřad Ústeckého kraje

Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.
 

V období povodně jsou povodňovými orgány:

Povodňové komise města Děčín

Povodňová komise ORP Děčín

Povodňová komise Ústeckého kraje

Ústřední povodňová komise

 

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností Děčín. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise ORP Děčín, provádí povodňová komise města Děčín opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

 

Další informace:  Kontaktní údaje povodňových komisí a organizací

Soubor: a_pk.htm


Úvod > Povodňové orgány

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020