Seznam podkladů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Seznam podkladů

[1]Zákon č. 254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),

[2]Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

[3]Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)

[4]Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

[5]MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011

[6]MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

[7]TNV 75 2931 – odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány

[8]Digitální povodňový plán České republiky

[9]Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_ochrany_povodne/$FILE/OOV_strategie_povodne_20000419.pdf

[10]Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000

[11]Povodňový plán Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, 2019

[12]Povodňový pán ORP Děčín – Magistrát města Děčín, Aquatest, a.s, 2012

[13]Povodňový plán města Děčín – Ing. Radek Tekeljak, 2004

[14]Podklady města Děčín – jednání 8.10.2019

[15]Harmonogram výstavby PPO Děčín, VRV, a.s., 2019

[16]Fotodokumentace historických povodní 2002 a 2013, MM Děčín

[17]Terénní šetření ve městě a v povodí vodních toků – září – říjen 2019

[18]Technická dokumentace map

[19]Povodňový informační systém, MŽP

Soubor: a_podklady.htm


Ostatní > Seznam podkladů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020