Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp_2016

Povodňový plán statutárního města Děčín

Obec s rozšířenou působností:

Děčín

Kraj:

Ústecký kraj

Vodoprávní úřad:

Magistrát města Děčín

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Magistrát města Děčín

Povodňová komise

Děčín

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik
 

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Děčín

 

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Děčín

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 23.11.2019

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020