Charakteristika území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Charakteristika území

Děčín je statutární město v okrese Děčín v Ústeckém kraji na řece Labi. Centrum Děčína je vzdáleno asi 25 km severně od Ústí nad Labem. Město zaujímá rozlohu 118,04 km² a k 01.01.2019 zde žilo 50163 obyvatel (údaje MV). Je významným říčním přístavem, důležitou železniční křižovatkou a leží na křižovatce několika významných silničních tahů.

Dnešní Děčín sestává mimo jiné ze dvou původně samostatných měst, Děčína (na pravém břehu Labe) spolu se Starým Městem, a Podmokel (na levém břehu), která byla sloučena roku 1942 do jednoho města. Od 1947 má město krátký český název Děčín. Statutárním městem je od 1. července 2006.

Děčín je nejníže položené město v České republice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 m n. m.

V současnosti se Děčín skládá z 22 katastrálních území (Bělá u Děčína, Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, Děčín, Děčín-Staré Město, Dolní Žleb, Folknáře, Horní Oldřichov, Hoštice nad Labem, Chlum u Děčína, Chrochvice, Krásný Studenec, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Loubí u Děčína, Maxičky, Nebočady, Podmokly, Prostřední Žleb, Velká Veleň, Vilsnice), na kterých leží 35 místních částí. Na jaře 2009 vznikla nová místní část Chlum z části Bechlejovic, která ležela na katastru Chlum u Děčína.

Území Děčína je velmi rozlehlé a členité, rozkládá se na rozhraní 3 větších horských celků: Děčínských stěn, Labských pískovců a Českého středohoří.

Město leží na soutoku Labe, Ploučnice (pravobřežní přítok) a Jílovského potoka (levobřežní přítok).

Silniční spojení

V Děčíně se střetávají silnice I. třídy I/13 a I/62. Silnice I/13 protíná celé severní Čechy a spojuje Podkrušnohorskou oblast s Libereckým krajem. Silnice I/62 vede z hraničního přechodu Hřensko přes Děčín do Ústí nad Labem. Z Hřenska do Děčína vede po pravém břehu Labe, v Děčíně řeku po Novém mostě překračuje, dále pokračuje po břehu levém.

Děčínem prochází i silnice II. třídy II/261 a II/262. Silnice II/261 je levobřežní komunikací spojující Liběchov, Štětí, Litoměřice a Ústí nad Labem s Děčínem. Silnice II/262 je do Děčína trasována z České Lípy údolím Ploučnice.

Železniční spojení

Děčín patří mezi nejdůležitější železniční uzly v severních Čechách. Stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor.

Železnice má z hlediska povodně zásadní vliv pro případnou evakuaci lokality Prostřední a Dolní Žleb, kde rozlivem Labe dojde k zaplavení přístupových cest.

Z Děčína vycházejí následující tratě:

Železniční trať Praha – Ústí nad Labem – Děčín, elektrifikovaná dvoukolejná trať s mezinárodním provozem, vedená po levém břehu Labe, součást 1. železničního koridoru.

Železniční trať Ústí nad Labem – Střekov – Děčín, elektrifikovaná dvoukolejná trať s hustým nákladním provozem, vedená po pravém břehu Labe.

Železniční trať Děčín – Rumburk, neelektrifikovaná jednokolejná trať.

Železniční trať Děčín – Drážďany, elektrifikovaná, součást 1. železničního koridoru.

Železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova, neelektrifikovaná regionální jednokolejná trať, od roku 2007 bez pravidelné osobní dopravy.

Lodní spojení

Plavba po Labi se v současnosti používá zejména pro přepravu nákladů. V děčínském Loubí se nachází největší český přístav s překladištěm. Tonáž děčínské obnovené Československé plavby labské je v současnosti cca 66 000 tun, společnost vlastní přes 100 plavidel. Nákladní dopravu po Labi ale zajišťují i jiné společnosti. Osobní pravidelná plavba na Labi v současnosti neexistuje, oblíbené jsou ale různé příležitostné plavby např. do SRN nebo do oblasti Hřenska. Pod děčínským zámkem kotví vyhlídková loď Děčín.

Povodňový režim plavby je dán limitními stavy pro jednotlivé typy plavidel. Hodnoty jsou součástí Harmonogramu PPO, který je přílohou povodňového plánu.


Věcná část > Charakteristika území

   | tisk | nahoru |

stránka b_char.htm aktualizována: 05.08.2021, publikována: 05.08.2021