Historické povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Historické povodně

Historické povodně na Labi

Seznam historicky největších povodní na dolním toku Labe (Děčín-Hřensko):

1845: 31.03.1845: dosažený vodní stav 12,35 m – 5 600 m3/s

2002: 16. 08. 2002: dosažený vodní stav 12,16 m – 4 770 m3/s

1862: únor 1862: dosažený vodní stav 11,01 m

1784: 1784

2013: červen: dosažený vodní stav – 10,71 m – 3 910 m3/s

1890: 06.09.1890: dosažený vodní stav 10,48 m

1799: 28.02.1799

1830: 02.03.1830

1876: 20.02.1876: dosažený vodní stav 10,06 m

1867: 1867: dosažený vodní stav 9,90 m

1900: 10.04.1990: dosažený vodní stav 9,48 m

1920: 16.01.1920: dosažený vodní stav 9,42 m

1805: 26.02.1805

2006: 03.04.2006

1940: 18.03.1940: dosažený vodní stav 9,16 m

2003: 06.01.2003

2011: leden 2011
 

Jen v prvních třinácti letech tohoto století tedy Děčínsko postihlo pět velkých povodní – v letech 2002, 2003, 2006, 2011 a 2013. Taková povodňová léta lze v historii záplav vysledovat vícekrát. Bylo to v letech 1270, 1272, 1273, 1280, 1281, v letech 1362, 1367, 1370, 1373, 1374, v letech 1840, 1845, 1846, 1848, 1852, a vlastně po celé 19. století.

Podrobné údaje jsou k dispozici v jednotlivých zprávách o povodni, které jsou uloženy na Magistrátu města a u Povodí Labe, státní podnik.

Historické povodně na Ploučnici

Ze zaznamenaných povodní limnigrafem Benešov nad Ploučnicí je největší povodní poslední doby co do kulminace povodeň ze srpna 2010. Kulminační stav 213 cm byl naměřen 9. 8. 2010. Bezprostřední příčinou povodní ze srpna 2010 byly vydatné srážky, během kterých na celém území povodí horní a střední Ploučnice spadlo přes 100 mm srážek na metr krychlový.

Záznam hladin z limnigrafické stanice Benešov nad Ploučnicí
graf_ploucnice_2010

(zdroj: Vyhodnocení a dokumentace povodně ze srpna 2010-Ploučnice, Ing. Jakub Krise)

 

Další povodně (záznamy stanice Benešov nad Ploučnicí):

2008: 04.07.2008: dosažený vodní stav 213 cm

2010: 09.08.2010: dosažený vodní stav 213 cm

1979: 10.03.1979: dosažený vodní stav 199 cm

1981: 08.02.1981: dosažený vodní stav 193 cm

1976: 13.01.1976: dosažený vodní stav 187 cm

1982: 06.01.1982: dosažený vodní stav 154 cm

1997: 27.02.1997: dosažený vodní stav 126 cm

2011: 15.01.2011: dosažený vodní stav 172 cm

Historické povodně na Jílovském potoce

Největší zaznamenaná povodeň se odehrála po dvouhodinovém přívalovém dešti extrémní intenzity odpoledne dne 1. července 1987. Extrémní úhrny dosahujících až 195 mm (Cihlářský rybník, [povodí přítoku Tisá), zapříčinily maximální průtok až 140 m³/s. Průtokové vlny během záplav způsobily rozsáhlou erozi koryta a značné škody na majetku. V Libouchci došlo k zaplavení náměstí a v obci Tisá se dokonce protrhl rybník o objemu 4 000 m³. V některých místech byl silným proudem zcela odhalen skalní podklad pod bývalým dnem. Jedná se o jeden z nejintenzivnějších přívalových úhrnů na našem území v 20. století.

 

Další povodně:

1897: 30.07.1897: maximální průtok 80–100 m³/s

1900: duben 1900

1927: 08.07.1927: maximální průtok 120 m³/s

1928: 05.07.1928: maximální průtok 50–60 m³/s

1979: 29.07.1979: maximální průtok 120–140 m³/s, druhá nejhorší povodeň.

1981: 20.07.1981: maximální průtok 40 m³/s

1984: 06.06.1984: maximální průtok 40–42 m³/s

2002: 07.–16.08.2002

2006: 25.03.–05.04.2006

2010: 07.–12.08.2010: podemletí silnice č. 13 v Modré
 

Další informace: mapa Historické povodně evidované v DIBAVOD

Soubor: b_char_hist.htm


Věcná část > Charakteristika území > Historické povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020