Jílovský potok

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území > Hydrologická charakteristika >

Jílovský potok

Správcem vodního toku Jílovský potok je Povodí Ohře, státní podnik. Pro daný tok závod Terezín a provoz Česká Lípa. Řídícím vodočtem na toku je hlásný profil kategorie B v Libouchci.

Jílovský potok pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku v nadmořské výšce 711 m. Po celé své délce toku teče převážně východním směrem. Necelých tři sta metrů pod pramenem překračuje silnici II/248 a tunel Panenská dálnice D8. Poté se potok dostává do hlubšího údolí, v němž je vybudován suchý poldr jako ochrana před zvýšenými stavy vody. Pod ním vtéká do první obce, Libouchec, kde se od něj pomocí umělého rozvodí odděluje Klíšský potok, jenž v Ústí nad Labem ústí do řeky Bíliny.

V Libouchci se do Jílovského potoka vlévá Chvojenský potok, Tisá, Skalní potok, Liščí potok a Červený potok. Na krátko se dostává do obce Modrá a bezprostředně vtéká do města Jílové. Zde přijímá Hornojílovský potok a Martiněveský potok. Těsně před vtokem do statutárního města Děčín (městská čtvrť Bynov) vtéká v Martiněvsi do dalšího poldru, který je ovšem z části napuštěný. Dílo o ploše 4 250 m² a výšce necelých 10 metrů slouží kromě zachytávání nežádoucích sedimentů jako regulace, jenž během vysokých průtoků mírní povodňové vlny. Jako poslední větší přítoky tvoří Jelení potok a Bělský potok již v Děčíně. Nakonec po opuštění děčínské čtvrtě Podmokly se vlévá z levé strany do Labe v nadmořské výšce 123 m n. m.

Jílovský potok je místními obyvateli velmi dobře znám svými ojedinělými extrémními povodněmi (např. 1979, 1987), jež páchají poměrně velké škody. Běžně reaguje na dlouhotrvající deště a zimní oblevy. Před výstavbou protipovodňových zábran byla zaplavována nejníže položená část Podmokel vodou, která se při vysokém stavu vody v Labi navalila korytem Jílovského potoka proti proudu.

Další informace: Seznam toků

Soubor: b_char_hydro_jilovsky_potok.htm


Věcná část > Charakteristika území > Hydrologická charakteristika > Jílovský potok

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020