Labe

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území > Hydrologická charakteristika >

Labe

Správcem vodního toku Labe je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Pro Děčínsko závod Dolní Labe se sídlem v Roudnici nad Labem. Řídícím hlásným profilem pro Děčín je vodočet kategorie A v Ústí nad Labem. Průtoky přímo ve městě lze sledovat na profilu B Děčín.

Labe od soutoku s Vltavou, má ráz nížinného toku v kotlinách České tabule, protéká Mělnickou a Terezínskou kotlinou, spád má 0,5 %. Širé a úrodné Polabí uzavírá soutok Labe s Ohří proti Litoměřicím. Od Lovosic se Labe noří do hlubokého kaňonu, zvaného Česká brána (Porta Bohemica), jež prochází napříč Českým středohořím. Zde, konkrétně u Libochovan, je Labe na území ČR nejširší – až 320 m. V Ústí nad Labem řeka přibírá levostranný přítok Bílinu, v Děčíně zprava Ploučnici a v Hřensku zprava Kamenici. Poměrně úzkým a sevřeným údolím pak pokračuje až ke státní hranici s Německem u Hřenska, jež je nejníže položeným bodem České republiky (115 m n. m.). Území České republiky Labe opouští hlubokou roklí tvořenou Labskými pískovci.

Další informace: Seznam toků

Soubor: b_char_hydro_labe.htm


Věcná část > Charakteristika území > Hydrologická charakteristika > Labe

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020