Ledové jevy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Ledové jevy

Dle podkladů správce toku podniku Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik, a dle dostupných historických informací zanesených již v minulosti do systému POVIS zástupci města, je Labe v úseku Prostřední Žleb – Hřensko náchylné k tvorbě ledových jevů. Také na Ploučnici výše nad katastrem města dochází k tvorbě ledových jevů.

Základní specifikace tvorby ledových jevů a pravidla vyhlašování SPA podle ledových jevů jsou uvedeny v příručce Systém povodňové ochrany v ČR.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: ORP Děčín

 


hmtoggle_arrow1Labe ř. km: 727,35–734,28

Poznámka: údaje zapsané v databázi POVIS musí být převedeny do vektorového formátu (SHP), proto se na mapě zobrazí až po zpracování nových zápisů.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.01.2020
 

Soubor: b_druh_povoden_ledove_jevy.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Ledové jevy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020