Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Při povodni by se mohly ukázat problémy při ucpání profilů mostů a technologických lávek, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů na toku Ploučnice, Jílovského potoka a dalších menších vodních toků.

Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty a lávky na Jílovském, Bělském potoce a dalších menších vodních tocích, a to i ty jež jsou pro převod povodňových průtoků kapacitní. Nelze přesně odhadnout, jak velké množství plavenin tok ponese – může dojít i k odplavení materiálu ze zahrad a ke stržení lávek.

Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a zejména stržení a odplavení lávek. Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou způsobit nápěch níže na toku. Občané, v jejichž vlastnictví jsou tyto věci, musí při hrozbě povodně zajistit jejich odstranění.

Proti vzniku těchto povodní jsou přijata tato opatření:

V případě hrozby povodně dojde k odstranění provizorních lávek, mostků, propustků a dalších barier.

Budou odstraněny stavební a další materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území (stavební řezivo, kulatina, palety porobetonu apod.)

V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba – neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, krytých profilů).
 

Další informace: Místa omezující odtokové poměry

Soubor: b_druh_povoden_mimoradna.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020