Hlásná povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásná povodňová služba

Město Děčín jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. Zásadní informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách města a facebookovém profilu města.
V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem městské policie a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí zástupci města obcím níže na toku, na úřad obce s rozšířenou působností Děčín, který dále informuje KOPIS HZS Ústeckého kraje, vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik.

Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na Magistrátu města zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise.

2. a 3. SPA se vyhlašují městským rozhlasem, v případě mimořádné nebo hrozby přívalové povodně lze použít sirénu. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně. O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis. Předání informace především v noci provádí dva členové povodňové komise.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

 

Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí

Povodňové zprávy

Soubor: b_hps.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020