Hlásné profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásné profily

Základem pro výkon hlásné služby v Děčíně je soubor hlásných stanic na Labi, Ploučnici a Jílovském potoce.

Řídícím vodočtem na Labi je vodočet v Ústí nad Labem.

Řídícím vodočtem na Ploučnici je vodočet v Benešově nad Ploučnicí.

Řídícím vodočtem na Jílovském potoce je vodočet v Libouchci. Na Bělském potoce není vodočet instalován.
 

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A,B,C.

Pro město má zásadní význam profil A – Ústí nad Labem, podle nějž jsou ve městě vyhlašovány SPA na Labi.

Aktuální stavy: hlásné profilyhlásné profily s předpovědísrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán statutárního města Děčín

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 

 


hmtoggle_arrow1Hornojílovský p.: ř. km 1,6: C: Jílové
hmtoggle_arrow1Jílovský p.: ř. km : C: Jílové
hmtoggle_arrow1Kamenice: ř. km 1,23: A: Hřensko
hmtoggle_arrow1Labe: ř. km 765,96: A: Ústí nad Labem
hmtoggle_arrow1Labe: ř. km 740,52: B: Děčín
hmtoggle_arrow1Ploučnice: ř. km 36,4: A: Česká Lípa
hmtoggle_arrow1Ploučnice: ř. km 10,9: A: Benešov nad Ploučnicí
hmtoggle_arrow1Ploučnice: ř. km : C: Horní Police - Ploučnice-dřevěný most Stoupno

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
 

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.01.2020
 

Intenzitu srážek a zejména přívalové deště v regionu je možno sledovat na srážkoměrech ČHMÚ, Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik, a obcí.

Aktuální stavy: srážkoměrné staniceradarhlásné profilyhlásné profily s předpovědí

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán statutárního města Děčín

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Benešov nad Ploučnicí
hmtoggle_arrow1Děčín
hmtoggle_arrow1Děčín, Těchlovice
hmtoggle_arrow1Jílové
hmtoggle_arrow1Sněžník

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.01.2020
 

Hlásné profily kategorie A jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Většinou jsou také zařazeny do stálé sítě hlásných stanic předpovědní povodňové služby. Pozorování a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ nebo Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik.

Pro operativní informovanost obcí a měst v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec nebo město (viz „Odborné pokyny pro hlásnou a povodňovou službu“ ČHMÚ).

Hlásné profily kategorie B jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce či města.

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Pozorování zabezpečuje obec, město nebo vlastník nemovitosti, kterému hlásný profil slouží.

 

Soubor: b_hps_hp.htm


Věcná část > Hlásné profily

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020