Rozsah ohrožení města přirozenou povodní

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Rozsah ohrožení města přirozenou povodní

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, jež zpracovatel digitálního povodňového plánu za účasti zástupců Magistrátu města Děčín provedl.

Dále byly použity povodňové značky na budovách a mostech a veškeré údaje o historických povodních, kterými disponuje Magistrát města. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace vložená do POVIS.

Míra ohrožení města je vidět v mapě záplavových území, kde lze najít i rozliv historických povodní 2002, 2006 a 2013.

Další informace: mapa Historické povodně evidované v DIBAVOD

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz. V případě nového stanovení záplavového území je aktualizována i grafická část dPP.

Záplavové území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad MM Děčín (DVT) nebo KÚ Ústeckého kraje (VVT).

Výpis z registru záplavových území pro Děčín  platná / zrušená rozhodnutí

hmtoggle_arrow1Přehled vyhlášených záplavových území

 

 


hmtoggle_arrow1Bělský p.: 0–2,975
hmtoggle_arrow1Bělský p. (Bělský potok): 0–3,2
hmtoggle_arrow1Jílovský p.: 0–6,37
hmtoggle_arrow1Labe: 726,6–826,6
hmtoggle_arrow1Labe: 726,6–823,6
hmtoggle_arrow1Ploučnice: 0–29,969
hmtoggle_arrow1Ploučnice: 0–19

 

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.01.2020
 

Soubor: b_ohrozeni_mesta.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Rozsah ohrožení města přirozenou povodní

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020