Protipovodňová opatření města

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Rozsah ohrožení města přirozenou povodní >

Protipovodňová opatření města

Protipovodňová ochrana města Děčín je určena k ochraně města Děčín před povodněmi od Labe. Protipovodňové hráze jsou umístěny na pravém a levém břehu Labe, podél Ploučnice a Jílovského potoka. Protipovodňová ochrana je tvořena železobetonovými stěnami, mobilními hrazeními a opatřeními na kanalizaci.

Míra ochrany je rozdělena:

Umístění

N-letost

Návrhový průtok (m3/s) v Děčíně

Pravý břeh Labe

Levý břeh Ploučnice

Q100

4410

Pravý břeh Labe

Pravý břeh Ploučnice

Q50

3900

Levý břeh Labe

 

Q20

3240

PPO na pravém břehu Labe

Jedná se o intravilán města s významnými prvky městské zástavby, sportovními areály a důležitým dopravním uzlem u Centra záchranných služeb na PB Ploučnice. Kruhový objezd zajišťuje dopravní obslužnost města a tranzitní dopravu ve směru Liberec–Litoměřice.

Lokalitou protéká řeka Ploučnice, která je zde přemostěna silničním mostem v ul. Litoměřická a historickým kamenným mostem, který je součástí cyklotrasy. Dále směrem proti proudu je Ploučnice přemostěna silničním mostem v ul. Oblouková, který přivádí dopravu k obchodnímu centru a sportovním areálům na LB Ploučnice.

mapa_562335_ppo1
PPO na levém břehu Labe

Jedná se o důležitý dopravní uzel v místě křížení ulic Podmokelská a Čsl. mládeže, jehož součástí je i podjezd pod drážním tělesem, který zajišťuje propojení obou břehů Labe a tím i dopravní obslužnost města a tranzitní dopravu ve směru Liberec–Teplice.

Lokalitou protéká Jílovský potok, který je zde přemostěn silničním mostem v ul. Čsl. mládeže a železničním mostem. Dále směrem po proudu je potok přemostěný starým, dnes nefunkčním, silničním mostkem v ulici Práce. Tento mostek je nahrazen novým mostkem níže po toku, který zajišťuje dopravní spojení do ulice Práce a na parkoviště přilehlého supermarketu.

mapa_562335_ppo2

Mapa s rozmístěním prvků protipovodňové ochrany: Objekty povodňového plánu

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod: Děčín

Soubor: b_ohrozeni_mesta_ppo.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Rozsah ohrožení města přirozenou povodní > Protipovodňová opatření města

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020