Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

Zpracování povodňového plánu.

Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření.

Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi.

Kontrola, revize a cvičná instalace prvků PPO.

Kontrola přístavů a způsobu kotvení lodí.

Pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti.

Zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a ladění po každé povodňové události.

Nastavení systému vyrozumívání občanů – městský rozhlas, megafon, mobil.

Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách v úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).

Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.

Dokumentační práce ve městě a záplavových územích v době klidu.

Dokumentace lokalit svahových sesuvů, sanace sesuvů a stabilizace svahů.

 

Soubor: b_poop_preventivni.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020