Postupové doby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. Takovým způsobem přiřazené průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou průtoků. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně.

Při tom obecně platí, že se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje, po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje. Nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

Postupové doby na Labi

Rozptyl hodnot časového průběhu povodňových vln – čas platí vždy pro úsek od vyššího profilu po profil, u kterého jsou uvedeny

Profil

ř. km

Q20

Q100

min.

max.

min.

max.

Mělník

836,600

 

 

 

 

Dolní Beřkovice

830,576

0:40

1:00

0:40

1:10

Štětí

818,938

0:40

1:50

1:10

2:10

Roudnice nad Labem

809,729

1:30

2:30

1:30

2:40

České Kopisty

795,688

2:00

2:30

1:30

3:20

Litoměřice most

791,610

0:30

0:30

0:20

0:40

Lovosice

787,543

0:10

1:00

0:20

1:00

Střekov

767,679

0:10

2:30

1:10

3:10

Březno

756,513

1:00

1:40

0:40

1:50

Děčín most sil.

740,080

1:10

1:50

1:20

1:50

Hřensko státní hr.

726,200

0:50

2:20

1:10

2:00

Podrobná tabulka popisující postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku Mělník–Hřensko

V uvedených profilech jsou hodnoceny jak postupové doby kulminací, tak první překročení celého tisíce m3/s. Ve všech profilech pod soutokem Labe s Vltavou byly odečteny časy dosažení průtoků 1000, 2000, 3000, 4000 m3/s a čas kulminace. Dále jsou zde uvedeny časy mezi dosažením celých tisíců m3/s a kulminací.

Q20 pod Vltavou

Profil

Průtok

1000

2000

Kulminace

ř. km

Čas

Suma

Čas

Suma

Čas

Suma

Mělník

836,600

 

0:00

 

0:00

 

0:00

Dolní Beřkovice

830,576

0:50

0:50

1:00

1:00

0:40

0:40

Štětí

818,938

1:30

2:20

1:50

2:50

0:40

1:20

Roudnice n. Labem

809,729

1:30

3:50

2:30

5:20

2:10

3:30

České Kopisty

795,688

2:00

5:50

2:30

7:50

2:30

6:00

Litoměřice most

791,610

0:30

6:20

0:30

8:20

0:30

6:30

Lovosice

787,543

0:30

6:50

0:50

9:10

0:50

7:20

Střekov

767,679

1:10

8:00

1:50

11:00

2:30

9:50

Březno

756,513

1:40

9:40

1:40

12:40

1:00

10:50

Děčín most sil.

740,080

1:40

11:20

1:40

14:20

1:40

12:30

Hřensko státní hr.

726,200

1:40

13:00

1:30

15:50

1:20

13:50

Q100 pod Vltavou

Profil

Průtok

1000

2000

3000

4000

Kulminace

ř. km

Čas

Suma

Čas

Suma

Čas

Suma

Čas

Suma

Čas

Suma

Mělník

836,600

 

0:00

 

0:00

 

0:00

 

0:00

 

0:00

Dolní Beřkovice

830,576

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

1:00

1:10

1:10

0:40

0:40

Štětí

818,938

1:10

2:10

1:50

2:50

1:40

2:40

2:10

3:20

1:30

2:10

Roudnice n. Labem

809,729

1:30

3:40

2:20

5:10

2:20

5:00

2:40

6:00

1:50

4:00

České Kopisty

795,688

1:30

5:10

2:10

7:20

2:50

7:50

3:20

9:20

3:00

7:00

Litoměřice most

791,610

0:30

5:40

0:40

8:00

0:20

8:10

0:30

9:50

0:30

7:30

Lovosice

787,543

0:30

6:10

0:50

8:50

1:00

9:10

1:00

10:50

0:50

8:20

Střekov

767,679

1:30

7:40

2:00

10:50

1:50

11:00

1:10

12:00

3:10

11:30

Březno

756,513

1:50

9:30

1:40

12:30

1:30

12:30

1:30

13:30

0:40

12:10

Děčín most sil.

740,080

1:40

11:10

1:30

14:00

1:40

14:10

1:50

15:20

1:20

13:30

Hřensko státní hr.

726,200

1:50

13:00

1:40

15:40

1:30

15:40

1:10

16:30

1:10

14:40

Soubor: b_postupove_doby.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Postupové doby

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020