Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, anebo postupová doba je velmi krátká. Jde zejména o povodí malých toků s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až hodinu. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

 

Nenasycené povodí

Nasycené povodí

10 dní před srážkou nepršelo

Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm

1. SPA – bdělost

20 mm / 1 hodina

50 mm / 12 hodin

70 mm / 24 hodin

15 mm / 1 hodina

30 mm / 12 hodin

50 mm / 24 hodin

2. SPA – pohotovost

30 mm / 1 hodina

70 mm / 12 hodin

80 mm / 24 hodin

25 mm / 1 hodina

50 mm / 12 hodin

60 mm / 24 hodin

3. SPA – ohrožení

50 mm / 1 hodina

80 mm / 12 hodin

30 mm / 1 hodina

60 mm / 24 hodin

Veškeré údaje jsou orientační a budou pro město Děčín průběžně upřesňovány na základě monitoringu srážek a odvíjejících se přívalových přítoků.
 

Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý, a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit 3. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

Pro vyhodnocení rizika přívalové srážky je dostupná testovací mapová aplikace ČHMÚ Souhrnné riziko přívalové povodně, která vyhodnocuje riziko přívalové povodně pro dané území.


Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

   | tisk | nahoru |

stránka b_spa_srazky.htm aktualizována: 24.11.2019, publikována: 05.08.2021