Objízdné trasy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Objízdné trasy

V případě povodně dojde pravděpodobně k zásadnímu omezení dopravy v centru Děčína. Do databáze POVIS byly zaneseny úseky silnic I. třidy zaplavované při povodni. Podrobné údaje dalších dopravních omezení na komunikacích nižší třídy jsou k dispozici v harmonogramu výstavby PPO.

K lokálnímu zaplavení cest a komunikací, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků a při výronu vody z kanalizací. Z tohoto důvodu je prvotně nutné pro tyto zaplavené úseky využít jen vhodnou technikou – traktor apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla. S ohledem na místně hrozící splachy ornice je zakázán vjezd osobních vozidel na účelové cesty bez předchozího ověření sjízdnosti a bezpečnosti pohybu vozidel.

Dopravní situace za povodně bude v Děčíně dle konkrétní hydrometeorologické situace organizovat a případně usměrňovat Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Děčín.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán statutárního města Děčín

hmtoggle_arrow1Přehled dopravních omezení

 

 


tok: Bělský p. 10102222 (145210000100)

hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - Tepelská ul.

tok: Jílovský p. 10100327 (145160000100)

hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - Podmokelská ul.

tok: Labe 10100002 (100010000100)

hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - Loubí
hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - kruhový objezd u Benziny
hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - kruhový objezd u Lidlu
hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - Předmostí
hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - Ústecká ul.
hmtoggle_arrow1Děčín: Děčín - 2. polské armády

 

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 27.01.2020
 

ŘSD: Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách

Další informace: Přílohy: Dopravní omezení

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Evakuace > Objízdné trasy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020