Evakuace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Evakuace

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise města, případně dle výpisu z Krizového plánu Ústeckého kraje pro obec s rozšířenou působností Děčín, zpracovávaný složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Evakuační objekty byly na základě údajů města zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování přehlednosti obsaženy v příloze plánu. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatné příručce.

Při povodni na Labi dojde velmi brzy k odříznutí silničního spojení do lokality Prostřední a Dolní Žleb. V případě, že se nestihne evakuace po silnici, bude nutná evakuace po železnici. Ve spolupráci s ČD, a.s., bude vypraven motorový vůz řady 810 pro 55 sedících a 25 stojících cestujících (trať Děčín hl. n. – Děčín Dolní Žleb). Druhý vůz je možné připojit po dohodě s přednostou železniční stanice.

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění (shromáždění) vyslán zástupce města (člen JSDH, člen povodňové komise, pracovník Magistrátu města). Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Magistrát města Děčín zajistí pro pěší, případně (pro nepohyblivé osoby) motorizovaný přesun do výše položených částí města do ubytovacích kapacit dle konkrétní kapacity vyčleněných prostor pro evakuované osoby.

Shromaždiště osob a dopravních prostředků v ohrožené lokalitě bude vždy podle aktuální hydrologické a dopravní situace upřesněno HZS případně městskou policií pomocí megafonu.

Přijímací (evakuační) středisko:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Další informace: Evakuační místa

Soubor: c_evakuace.htm


Organizační část > Evakuace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020