Evakuace hospodářských zvířat

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Evakuace >

Evakuace hospodářských zvířat

Obecně je doporučeno domácí zvířata nechat doma – vynést je do vyšších pater budovy a zajistit krmivo na několik dní včetně vody. Důvodem je problematická evakuace domácích zvířat a nutnost umístěni mimo prostory s evakuovanými osobami.

Domácí mazlíčky (kočky a psy) je možno evakuovat jen v příručních schránkách. Štíři, hadi a podobná zvířata se neevakuují.

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po domluvě je možno evakuovat je do objektů soukromých zemědělců. S ohledem na omezené kapacity obcí se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s těmito zemědělci.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáverů a s tím spojeného šíření infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

 

Soubor: c_evakuace_zvirata.htm


Organizační část > Evakuace > Evakuace hospodářských zvířat

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020