Dokumentace a vyhodnocení povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Dokumentace a vyhodnocení povodně

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Jde zejména o:

Záznamy v povodňové knize.

Průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků.

Označování nejvýše dosažené hladiny vody.

Zaměřování a zakreslování zátopy.

Lokalizace a označení svahových sesuvů, zabezpečení lokalit (omezení přístupu).

Monitoring kvality surové a pitné vody a možných zdrojů znečištění.

Fotografické snímky a video záznamy.

Další účelové terénní šetření a průzkumy.

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

 

Soubor: c_evidence.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020