Povodňová kniha

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech.

Zapisují se do ní zejména:

doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,

doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání,

datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA,

datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,

datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,

doslovné znění příkazů povodňového orgánu,

popis provedených opatření,

výsledky povodňových prohlídek.
 

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelé/zapisovatelky. Ty jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

Soubor: c_evidence_kniha.htm


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Povodňová kniha

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020