Hlídková služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Hlídková služba

K zabezpečení monitoringu a hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán města Děčín hlídkovou službu. Hlídkovou službu bude provádět městská police ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města, v době povodně min. 2 pracovníci. Hlídky jsou dále doplněny členy povodňové komise nebo pracovníky dotčených firem a institucí.

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu městských služeb, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS (vyslání JSDH).

Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech na území města a stav koryta v místech omezující odtokové poměry.

Soubor: c_pk_hlidkova_sluzba.htm


Organizační část > Hlídková služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020