Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města >

Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi

Pro činnost komise byl pro případ povodně na Labi zpracován velmi podrobný harmonogram činností. Ten řeší jak výstavbu PPO, tak regulaci dopravy a další činnosti, které plynou z míry ohrožení města při jednotlivých vodních stavech.

Některé činnosti stanovené harmonogramem jsou prováděny ještě před dosažením 1. SPA na profilu Labe – Ústí nad Labem. Již při těchto stavech v případě reálné hrozby povodně může povodňový orgán města Děčín konstatovat, že pro město nastal stav bdělosti.

Před 1. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem

Stav [cm]

Název

Činnost

340

PB – SO 6.1.06: Armaturní komora na výpusti ČS Plavební .
ČS Plavební, křížení ul. Labská a Plavební

Uzavření hradítka v případě stoupající prognózy

Umístění 1 ks čerpadla

360

LB – SO 4.01.1: Armaturní komora v pásu zeleně mezi křižovatkou ul. Přemostí – sjezd z Nového mostu.

Uzavření hradítka v případě stoupající prognózy

Umístění 2 ks čerpadel

395

PB – PS 5.01: Mobilní hrazení u objektu Paroloď, průchod č. 1

Vyklizení prostoru pod Tyršovým mostem

Výstavba mobilního PPO

395

PB – PS 5.02: Mobilní hrazení u objektu Paroloď, průchod č. 2

Vyklizení prostoru pod Tyršovým mostem

Výstavba mobilního PPO

420

LB: Komunikace Čertova Voda – Dolní Žleb

Zaplavení místní komunikace

440

LB: Komunikace Čertova Voda – Dolní Žleb

Uzavření komunikace

Soubor: c_pk_labe_spa.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020