Druhý stupeň – stav pohotovosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi >

Druhý stupeň – stav pohotovosti

Předseda povodňové komise Děčín svolá dle vývoje hydrometeorologické situace celou povodňovou komisi do prostor Magistrátu města Děčín. Komise vyhlásí 2. SPA.

Povodňová komise při stavu pohotovosti nadále sleduje vodní stavy a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu pohotovosti a hydrologické situaci obcím níže po toku: Ludvíkovice a Hřensko.

Pokračuje provádění činností stanovených harmonogramem výstavby PPO.

Při 2. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem:

Stav [cm]

Název

Činnost

530

LB – SO 4.03.2: Armaturní komora za linii PPO u lávky pro pěší přes Jílovský potok

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

530

PB – SO 6.1.03: Armaturní komora na výpusti z odlehčovací komory před shybkou v ul.Rytířská

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

530

PB – SO 6.3.01: Armaturní komora Kaufland I, za linii PPO mezi Kauflandem a plaveckým areálem

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

540

LB -SO 4.02.3: Armaturní komora v pásu zeleně mezi kruhovým objezdem u Mototechny a LB Labe uvnitř linie PPO

Uzavření hradítka

Umístění 2 ks čerpadel

540

PB – SO 6.1.01: Armaturní komora na výpusti z ČS Kamenická. V inundačním prostoru na PB Ploučnice mezi železniční tratí a mostem silnice I/13

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

550

LB – Labe: stoupající tendence a předpoklad stavu 600 cm.

Vyžádání vozu ČD pro potřeby zásahu ZZS ÚK

560

PB – Ul. Polabí, objekt Povodí Labe: zaplavování z ulice Staroměstské nábřeží. uzavření komunikace

Uzavření komunikace

590

PB – PS 2.09: Zabezpečení horního náhonu

Řeší vlastník elektrárny – Jiří Moravec

590

Upuštění hladiny z rybníka na potřebnou výšku, max. 1/2 běžného stavu při předpovědi stoupající tendence

Řeší vlastník elektrárny – Jiří Moravec

590

PB – PS 3.01: Mobilní hrazení uzavírky dolního náhonu, ruční zahrazení pomocní 2 ks stavidlových uzávěrů

Řeší vlastník elektrárny – Jiří Moravec

590

PB – SO 3.01: Čerpací stanoviště před tabulovým uzávěrem spodního náhonu v okolí polikliniky

Osazení čerpadla při stoupání hladiny v náhonu a rybníce vlivem povrchových vod

590

LB – PS 8: Záporová stěna restaurace „U přístavu“

Výstavba mobilního hrazení

590

LB – Ul. Labské nábřeží: zaplavování v úseku Tyršův most – Horní Žleb.

Uzavření komunikace

590

LB – SO 8: Mobilní čerpadlo – záporová stěna restaurace "U přístavu"

Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO

Hlídková činnost je zaměřena na mosty a kritická místa na vodních toků identifikovaná při stavu bdělosti.

Povodňová komise zajistí:

Informování firem a obyvatel v ohrožených lokalitách.

Prohlídku tras určených k případné evakuaci osob a materiálu.

V případě předpokladu evakuace je aktivováno Evakuační středisko a začíná zabezpečení prvotně ohrožených objektů.

Zástupce odboru komunikací a dopravy připraví rozbor omezení provozu v rámci městské dopravy ve vazbě na postupné zatápění komunikací stoupající vodou a s ohledem na povodní nezpůsobené uzavírky a omezení.

Zástupce Technických služeb Děčín a.s. připraví aktuální seznam využitelných technických prostředků a materiálů a zajistí jejich nasazení a rozvoz dle požadavků povodňové komise.
 

Ostatní členové povodňové komise plní úkoly dle aktuálně vzniklé hydrometeorologické situace, úkoly dle požadavků a koordinace vyplývajících z usnesení povodňové komise a z doporučení správců toků.

Soubor: c_pk_labe_spa2.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi > Druhý stupeň – stav pohotovosti

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020