Třetí stupeň – stav ohrožení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi >

Třetí stupeň – stav ohrožení

Povodňová komise vyhlásí 3. SPA a nadále sleduje vodní stavy a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu ohrožení a hydrologické situaci obcím níže po toku: Ludvíkovice a Hřensko.

Pokračuje provádění činností stanovených harmonogramem výstavby PPO.

Při 3. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem:

Stav [cm]

Název

Činnost

600

PB – Krokova ul.: zaplavení komunikace

při stavu Ploučnice (Benešov nad Ploučnicí) cca 166 cm je komunikace zaplavena sloupcem vody cca 40 cm

při stavu Ploučnice cca 180 cm dochází k rozlivu a ohrožení zimního stadionu

uzavřít komunikaci Krokova mezi železníčními vidadukty

odklon trasy linky MAD (spoj do Březin) přes Benešovskou ulici

600

LB – Rozbělesy, ul. Vodní: zaplavení komunikace vedoucí od zimního přístavu.

Uzavření komunikace

600

Městská knihovna: hladina Labe dosahuje na hranu parkoviště

SPA pro MK (vodočet Ústí nad Labem) upraveny na 550/600/650 podle povodňového plánu Knihovny.

Při 600 cm v ÚL zahájení prací na ochranu majetku.

Při 830 cm v ÚL se stoupající tendencí zahájeno řízené zatopení suterénu

610

PB – SO 6.1.04: Armaturní komora na výpusti z ČS Ploučnická

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

620

LB – SO 4.03.3: Šachta s kanalizačním hradítkem před linii PPO v prostoru sjezdu z Nového mostu před odbočením k Lidl.

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

640

LB – SO 4.02.6: Šachta s kanalizačním hradítkem v místě jednosměrného rozdělení ulice Práce mezi tělesem dráhy a atletickým stadionem

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

650

Restaurace „Na Pláži“: zaplavování objektu spodní vodou

Zaplavení objektu

650

Ploučnická ul.: zaplavování úseku pod komunikací II/261

Vyrozumět uživatele garáží

650

Smetanovo nábřeží: zaplavení prostor přístaviště osobních lodí

Lodě by měly být již odklizeny

660

PB – SO 6.3.04: Armaturní komora areál SČP (Severočeská plynárenská a.s)

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

660

PB – SO 2.11.1: Čerpací stanoviště u SČP (Severočeská plynárenská a.s.)

Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO

660

LB – SO 1.03: Podjezd Pětimostí – odvodnění podjezdu.

Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO

680

Ploučnická ul.: zaplavení úseku pod komunikací II/261

Uzavření komunikace

680

Těchlovice – Jakuby: při stavu 700 cm je z poloviny zatopena, průjezd hasičských vozidel je možný do stavu 780 cm na hranice okresu

Uzavření komunikace -

680

LB – SO 4.03.4: Šachta s kanalizačním hradítkem Na levé straně za mostkem k obchodnímu řetezci Lidl ze silnice I/13 v prostoru komunikace před podchodem pro pěší

Uzavření hradítka

Umístění 2 ks čerpadel

690

PB – SO 6.1.05: Armaturní komora na výpusti ČS Oblouková, travnatá plocha před Zimním Stadionem

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

700

ČETRANS Děčín – Ústí n/L: zaplavování nájezdů a sjezdů z obou směrů komunikace I/62 k ČETRANS

zaplaven příjezd do bývalého areálu ČETRANS

700

Nové Loubí – překladiště: přístavní vlečka – zaplavování

zaplaven příjezd do areálu

700

LB – PS 3.02.a, c: Podjezd u Mototechny – Okružní křižovatka u Mototechny – komunikace III/25852

 

Instalace mobilních hrazení (2 úseky). Zůstává zprůjezdněn pouze jeden jízdní pruh (podjezd od Mototechny směrem k Tyršovu mostu)

700

LB – PS 3.02.b: Podjezd u Mototechny – Okružní křižovatka u Mototechny – komunikace III/25852

Instalace mobilní protipovodňová bariera, dvoukomorový systém přenosných vaků plněných vodou

Ostatní činnosti od vodního stavu 700 cm (Ústí nad Labem) se provádí v případě rostoucího vodního stavu dle podrobného harmonogramu činností.

Při stavbě protipovodňových bariér a realizaci dalších opatření je třeba dodržet následující postup:

1.Vyhlášení 2. respektive 3. stupně povodňové aktivity.

2.Opatření na kanalizaci – průběžné uzavíraní armaturních komor a osazení čerpadel.

3.Zahájené čerpání odpadních vod nejprve z hradítkových šachet a následně z čerpacích šachet, případně z povrchu chráněného území do Labe.

4.Doprava mobilních povodňových prvků do lokality.

5.Příprava prvků pro uložení – očištění prahů.

6.Instalace protipovodňové bariéry a dotažení.
 

V případě souběžné povodni na přítocích Labe zajistí komise materiálové zabezpečení a provedení potřebných prací na přítocích Labe – viz Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích.

Při této příležitosti využívá prostředků a pracovních kapacit správců toků, Technických služeb Děčín a.s., HZS a případně dalších technických a materiálních prostředků získaných od organizací a firem.

Aktuální stav možnosti nasazení smluvních sil a prostředků IZS lze zjistit na operačním středisku HZS Ústeckého kraje nebo oddělení krizového řízení MM Děčín, kde je seznam skutečně použitelné techniky průběžně aktualizován a je okamžitě k dispozici.

Soubor: c_pk_labe_spa3.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi > Třetí stupeň – stav ohrožení

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020