Opatření po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města >

Opatření po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, odvolá povodňový orgán stupně povodňové aktivity. Vybraní členové povodňové komise zůstávají činní:

Kontrolují, případně koordinují, práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení tzn. obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky plynu, elektrické energie, pitné vody apod.

zajistí podmínky pro obnovení provozu a funkce města a zjištění celkových povodňových škod

komise zajistí vyčerpání vody ze sklepních prostor včetně odstranění bahnitých nánosů a ze zdrojů pitné vody včetně posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů případně chemických rozborů

zajistí deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství

spolu s majiteli nemovitostí koordinují odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika)

vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do souhrnné zprávy

shromažďují materiály pro soupis škod a zprávu o povodni.
 

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

Soubor: c_pk_popo.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Opatření po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020