Pomoc Armády ČR

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Pomoc Armády ČR

Použití armády k záchranným pracím je dočasné organizované nasazením vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrana nemohou zajistit záchranné práce vlastními silami.

Armádu lze použít v souladu s § 14 zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, v platném znění, mimo jiné k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani krajů, starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu, který rozhoduje o jejím nasazení.

Kontaktní informace Vojenská velitelství a úřady (POVIS)

Soubor: c_pomoc_armada.htm


Organizační část > Pomoc Armády ČR

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020