Povodňové orgány daného území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních:

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:

Orgány města Děčín: zastupitelstvo a rada města primátor, Magistrát města

Magistrát města Děčín jako orgán správního obvodu ORP

Krajský úřad Ústeckého kraje

Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

 

V období povodně je povodňovým orgánem:

Povodňová komise statutárního města Děčín

Povodňová komise ORP Děčín

Povodňová komise Ústeckého kraje

Ústřední povodňová komise
 

Ostatními účastníky povodňové ochrany

ve správním obvodu Děčín, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, závod Dolní Labe, pracoviště Roudnice nad Labem,

Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, závod Terezín, středisko Česká Lípa,

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice,

ČHMÚ, pracoviště předpovědní služby, pobočka Ústí nad Labem – Kočkov,

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,

Policie ČR Děčín,

Městská policie Děčín,

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín,

vlastníci a správci nemovitostí v ohroženém území,

městské společnosti,

a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou a potravinami apod.: Technické služby Děčín, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., provoz Děčín, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Innogy, s.r.o. a další.
 

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: c_povodnove_organy.htm


Organizační část > Povodňové orgány daného území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020