Převzetí řízení ochrany před povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Převzetí řízení ochrany před povodněmi

Povodňový orgán města Děčín může požádat povodňový orgán ORP Děčín o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán ORP Děčín, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu města Děčín nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Povodňový orgán města Děčín zůstává dále činný, provádí ve své územní působnosti opatření podle svého povodňového plánů v koordinaci s povodňovým orgánem ORP Děčín nebo podle jeho pokynů.

 

Soubor: c_prevzeti.htm


Organizační část > Převzetí řízení ochrany před povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020