Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 51
Datum vytvoření výpisu: 27.01.2020
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

 

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát Ústí nad Labem - oddělení ochrany vod

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Ústí nad Labem

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ústí nad Labem

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ústí nad Labem

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ústí nad Labem

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Ústeckého kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - Územní odbor Děčín

 

hmtoggle_arrow1HZS - stanice Děčín

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

 

hmtoggle_arrow1KHS - územní pracoviště Děčín

 

Plavební správa

hmtoggle_arrow1Státní plavební správa, pobočka Děčín

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, s. p. Závod Roudnice nad Labem

 

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, s.p. - 5 PS Děčín

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, státní podnik - závod Terezín

 

hmtoggle_arrow1Povodí Ohře, s.p. - Provoz Česká Lípa závodu Terezín

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

 

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Územní odbor Děčín

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Děčín - město

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Podmokly

 

hmtoggle_arrow1Městská policie Děčín

 

Rozvodné sítě

hmtoggle_arrow1ČEZ Distribuce, a. s.

 

hmtoggle_arrow1INNOGY, s. r. o. - Děčín

 

hmtoggle_arrow1Severočeská energetika, a.s -  Děčín

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS Severočeský územní svaz

 

hmtoggle_arrow1ČRS MO Děčín [4006]

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

 

hmtoggle_arrow1SUSÚK Děčín

 

hmtoggle_arrow1SŽDC s.o., oblastní ředitelství Ústí nad Labem

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., KŘ - oblast povodí Ohře, Teplice

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR s. p., Rajon 606 - sídlo Správy toků - Teplice

 

hmtoggle_arrow1Lesy ČR s. p., Rajon 607 - sídlo Správy toků - Teplice

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

 

hmtoggle_arrow1SČVK a.s., Oblastní závod Ústí nad Labem

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Technické služby Děčín a.s.

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Ústeckého kraje

 

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor život. prostředí a zemědělství

 

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Ústeckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Děčín

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Děčín - Odbor životního prostředí

 

Veterinární asanační podniky

hmtoggle_arrow1Vapo spol. s r.o.

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj

 

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa - Inspektorát Děčín

 

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1KVV Ústí nad Labem

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Děčín

 

hmtoggle_arrow1Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

 

hmtoggle_arrow1Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.

 

hmtoggle_arrow1ZZS  výjezdní základna Děčín

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020