Hydrologická charakteristika

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Hydrologická charakteristika

Správní území města je rozděleno na dílčí povodí 1-14-02 (povodí Labe od Bíliny po Ploučnici), povodí 1-14-04 (povodí Labe od Ploučnice po Kamenici) a povodí 1-14-03 (Ploučnice).

Páteřním tokem území je jednoznačně řeka Labe. Hlavními přítoky na území města Děčín jsou pak pravobřežní Ploučnice a Levobřežní Jílovský potok. Dále se v území nachází mnoho drobných vodních toků, u nichž hrozí hlavně krátké přívalové povodně.

Řeka Labe je hlavním zdrojem povodňového nebezpečí. Určitou výhodou se může zdát postupová doba povodňové vlny a v současnosti již propracovaný a vyzkoušený systém předpovědní služby, který zabezpečují ČHMÚ Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, zastoupený ČHMÚ, pošt. schránka 2, 400 11 Ústí nad Labem – Kočkov a Dispečink Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Při povodňové situaci na řece Ploučnici a Jílovském potoku se musí vycházet z předpovědí a prognóz ČHMÚ a Dispečinku Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov. Místní povodňové průtoky v menších tocích mohou ovlivnit nadměrné přívalové srážky.

Hodnoty N-letých průtoků hlavních toků

Vodní tok

Název profilu

Průtok

N-leté průtoky [m3/s]

Qa [m3/s]

1

2

5

10

20

50

100

Labe

Mělník

251,000

1080,0

1490,0

2060,0

2520,0

2990,0

3640,0

4150,0

Labe

Litoměřice

292,000

1230,0

-

2210,0

2670,0

-

3780,0

4290,0

Labe

Ústí nad Labem

293,000

1240,0

1650,0

2220,0

2670,0

3140,0

3780,0

4290,0

Labe

Děčín

309,000

1300,0

1720,0

2300,0

2760,0

3240,0

3900,0

4410,0

Labe

Hřensko

312,000

1300,0

1720,0

2310,0

2770,0

3250,0

3900,0

4420,0

Ploučnice

Česká Lípa

4,900

33,8

47,8

69,7

88,0

107,0

136,0

159,0

Ploučnice

Benešov n. Ploučnicí

8,600

50,0

70,6

102,0

127,0

155,0

194,0

227,0

Jílovský potok

Libouchec

0,100

2,6

4,6

9,8

15,4

22,0

34,5

47,0

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Ohře, státní podnik

Další informace: Seznam toků


Věcná část > Charakteristika území > Hydrologická charakteristika

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_hydro.htm aktualizována: 24.11.2019, publikována: 05.08.2021